Coraz częściej przedsiębiorcy w naszym kraju nie szukają tylko doświadczonych specjalistów od księgowości. Równie ważne staje się dla nich merytoryczne wsparcie w kwestiach podatkowych. Dlatego właściciele firm potrzebują rzetelnych doradców podatkowych, którzy będą w stanie udzielić im porad na temat obowiązków podatkowych lub celnych.

Na czym polega doradztwo podatkowe Lublin i jak znaleźć eksperta, który usprawni działanie firmy oraz pomoże znaleźć optymalne rozwiązania?

 

Kim jest doradca podatkowy?

Zawód doradcy podatkowego został stworzony na mocy ustawy o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996. Jest to osoba zaufania publicznego, posiadająca wyższe wykształcenie z zakresu podatków.

Dobry doradca podatkowy ma za zadanie przede wszystkim służyć wsparciem w kwestiach prawa podatkowego. Można zatem rzec, że specjaliści w tej branży zajmują się wieloma obszarami szerokiej i interdyscyplinarnej przestrzeni, w której łączy się rozległą wiedzę prawniczą, księgową i finansową.

 

Doradztwo podatkowe Lublin – czym się zajmuje doradca?

Doradcy podatkowi poruszają się w wielu ściśle powiązanych ze sobą dziedzinach, które najczęściej dotyczą bieżącego wsparcia dla przedsiębiorców z zakresu prawa podatkowego. Opiniują rozmaite dokumenty dotyczące podatków oraz przygotowują deklaracje podatkowe dla swoich klientów.

Niejednokrotnie do zadań doradców podatkowych zalicza się dokonywanie przeglądów podatkowych, czyli obiektywnych i niezależnych weryfikacji rozliczeń danego podmiotu gospodarczego. Dzięki temu można sprawdzić kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz efektywniej zarządzać ryzykiem, wiążącym się z ewentualnymi błędami w rozliczeniach.

Doradcy finansowi często reprezentują swoich klientów w kontaktach z organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu potrafią bowiem uzyskać korzystniejsze wyniki oraz lepiej wyjaśnić zaistniałe sytuacje.

 

Zakładanie Spółek

Czym musi się wyróżniać dobry doradca podatkowy?

Kwestie podatkowe zaliczają się do szczególnie ważnych elementów każdego biznesu. Wysokiej klasy doradca podatkowy potrafi wesprzeć przedsiębiorcę w codziennej działalności oraz w rozwoju firmy. Jak zatem znaleźć odpowiednią osobę do współpracy?

Przede wszystkim doradca powinien posiadać rozległą wiedzę z zakresu finansów, podatków i rachunkowości. Musi orientować się w ciągłych nowelizacjach przepisów oraz umieć zastosować ich zapisy w praktyce do potrzeb rozliczeń lub analiz finansowo-podatkowych dla swoich klientów.

Doradztwo podatkowe Lublin musi opierać się na rzetelności i profesjonalizmie. Każda osoba wykonująca taki zawód ma kierować się zasadami etyki doradców podatkowych, które zostały ustalone przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Wynika z nich, że podstawą działania dobrego doradcy jest dbanie o interesy klientów z poszanowaniem zasad poufności oraz obowiązków, które wynikają z godności, dobrych obyczajów i uczciwości.

W pracy doradcy podatkowego olbrzymie znaczenie ma doświadczenie. Nieustanne podnoszenie kompetencji zawodowych oraz liczne sprawy, z którymi doradca miał do czynienia w swojej praktyce, ułatwiają realizację obowiązków z należytą starannością. Wiedza i doświadczenie pomagają podejść do tematu kompleksowo z dobrą znajomością procesów dotyczących płynności finansowej lub sprzedaży, dopasowanych do specyfiki danej branży.

 

Doradztwo podatkowe Lublin – lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Współpraca z doradcą podatkowym usprawnia działanie przedsiębiorstwa. Prowadzi do zabezpieczenia interesów firmy, zmniejszenia ryzyka błędów, a w efekcie do optymalizacji finansowej, przy zastosowaniu rozwiązań klarownych i zgodnych z procedurami.

Warto zatem w tej dziedzinie zwrócić się do doświadczonych fachowców, którzy mają obycie zawodowe oraz sporą wiedzę, popartą wieloma sukcesami. To sposób na solidne zabezpieczenie przedsiębiorstwa w działaniach bieżących oraz w budowaniu strategii rozwojowej na przyszłość.