Założenie spółki z o.o. wymaga stworzenia umowy, wpisania podmiotu do KRS oraz innych dodatkowych formalności. Wciąż jednak są to procedury, które da się zrealizować w ciągu kilku dni. Znacznie więcej komplikacji pojawia się, gdy niezbędna jest likwidacja spółki.

Co zrobić, by zamknąć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie są procedury i o czym nie można zapomnieć?

 

Likwidacja spółek Lublin – jak przeprowadzić zamknięcie spółki z o.o.?

W przypadku zakładania spółek z o.o. wszelkie formalności można dopełnić w ciągu jednego lub dwóch dni, zwłaszcza gdy wybierze się rejestrację online. Jeśli jednak chce się przeprowadzić likwidację spółek Lublin, trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Proces zamykania spółki jest bowiem wieloetapowy i bardzo formalny. Wymaga sporych nakładów czasu i pieniędzy. Dlatego wiele firm, gdy staje przed perspektywą zamknięcia spółki z o.o., szuka zewnętrznego wsparcia. Wyspecjalizowane podmioty są bowiem w stanie pomóc w zrealizowaniu wszystkich formalności w optymalnym czasie, bez zbędnego przeciągania i tak już długiego procesu.

 

Jak rozpoczyna się likwidacja spółek Lublin?

Cały proces likwidacji spółki z o.o. rozpoczyna się od uchwały wspólników, w której podejmują oni decyzję o rozwiązaniu spółki oraz stawiają ją w stan likwidacji. W takim dokumencie, który powinien zaprotokołować notariusz, ustala się również osoby, pełniące w następnych miesiącach rolę likwidatora. Zazwyczaj do tego zadania wyznacza się członków zarządu spółki.

Gdy już spółka zostanie postawiona w stan likwidacji, likwidatorzy mają siedem dni na zgłoszenie tego faktu do sądu, w którym podmiot został zarejestrowany. Wykorzystuje się do tego formularz KRS-Z61. Podaje się w nim wszystkie dane spółki oraz informacje na temat osób powołanych do pełnienia funkcji likwidatorów podmiotu.

Razem z formularzem składa się wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Umieszcza się w nim wezwanie wierzycieli spółki z o.o. do zgłoszenia wierzytelności. Mają na to 3 miesiące od momentu pojawienia się ogłoszenia.

Zakładanie Spółek

Likwidacja spółek Lublin – jak przebiega proces zamykania spółki z o.o.?

Gdy proces likwidacji jest już rozpoczęty, likwidatorzy mają obowiązek stworzyć bilans otwarcia likwidacji, który składa się do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników, a kopię elektroniczną takiego dokumentu wysyła się do KRS.

Jeśli proces likwidacji nie zostanie zakończony w ciągu jednego roku obrotowego, to dodatkowo na likwidatorach spoczywa obowiązek przygotowywania sprawozdań finansowych oraz raportów ze swoich działań, które każdorazowo prezentują zgromadzeniu wspólników i zgłaszają do KRS.

Podczas likwidacji, osoby powołane na stanowiska likwidatorów mają za zadanie zakończyć wszystkie sprawy dotyczące spółki. Zalicza się do nich choćby wypełnianie zobowiązań, ściąganie wierzytelności, zamykanie dotychczasowych działań biznesowych, a także sprzedaż majątku firmy. Spółka z o.o. działa w tym czasie pod swoją wcześniejszą nazwą z dopiskiem „w likwidacji”.

Po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia likwidacji spółki oraz po wykonaniu czynności likwidacyjnych, likwidatorzy mogą dokonać podziału pozostałego majątku firmy, po wcześniejszym sporządzeniu sprawozdania likwidacyjnego, zatwierdzonego przez zgromadzenie wspólników i złożonego do KRS. Majątek dzieli się między wspólników zgodnie z posiadanymi przez nich udziałami.

Później pozostaje już tylko złożenie wniosku do KRS o wykreślenie spółki z o.o. z rejestru przedsiebiorców, razem ze sprawozdaniem likwidacyjnym i protokołem potwierdzającym je. Wykreślenie podmiotu z KRS oznacza faktyczne rozwiązanie spółki.

 

Likwidacja spółek Lublin

Zamykanie spółki z o.o. wymaga czasu oraz sporych nakładów finansowych. Często przedsiębiorcy potrzebują wsparcia, by cały proces przebiegł sprawnie i w sposób prawidłowy, z zachowaniem wszelkich formalności oraz obowiązkowych kroków. Warto zatem w takich działaniach mieć pomoc doświadczonych specjalistów, którzy przygotują dokumenty oraz doradzą przy składaniu odpowiednich wniosków do KRS.