Podmioty, które mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe są wskazane w ustawie o rachunkowości. Zdarzają się też przypadki, że podmioty gospodarcze pomimo tego, że nie znajdują się na w tym spisie, decydują się na właśnie ten wariant. Dlaczego jest to takie popularne? Na czym to polega? W jakiej sytuacji warto się na niego zdecydować?

 

Pełna księgowość Lublin – dla kogo są księgi rachunkowe?

Pełna księgowość, nazywana również księgami rachunkowymi, to jeden z głównych sposobów rozliczania firmy. W wielu przypadkach jest to model niezbędny, wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości.

We wspomnianym akcie prawnym określono wyraźnie, że do prowadzenia pełnej księgowości są zobowiązani przedsiębiorcy w ramach takich podmiotów, jak:

  • jednostki działające na podstawie prawo bankowe lub przepisy o obrocie papierami wartościowymi,
  • gminy, powiaty i województwa.

Pełne księgi stanowią również obowiązkowy sposób rozliczania rachunków w podmiotach innego typu, w których roczny przychód netto wynosi więcej niż równowartość 2 000 000 euro w polskiej walucie. Oblicza się go po średnim kursie NBP, liczonym na pierwszy dzień roboczy października.

 

Księgi rachunkowe – kto może je prowadzić?

W większości przypadków na pełną księgowość decydują się głównie podmioty do tego zobligowane przepisami prawa. Istnieje jednak możliwość dobrowolnego skorzystania z takiej formy rozliczania firmy.

Na taką opcję mogą się zdecydować również inne rodzaje spółek (w tym jawne, partnerskie lub cywilne) oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność, nawet jeśli ich roczny przychód nie przekracza wskazanej wcześniej kwoty 2 000 000 euro.

 

Elementy ksiąg rachunkowych

Pełna księgowość Lublin stanowi dość rozbudowany sposób kontrolowania i rejestrowania wszystkich przychodów i wydatków w firmie.

Dlatego też przedsiębiorcy, w których firmach wprowadzono taki model rozliczeń, korzystają z pomocy doświadczonych biur rachunkowych, wyspecjalizowanych w prowadzeniu właśnie takiego typu rachunkowości. To gwarancja rzetelnego i prawidłowego prowadzenia ksiąg.

 

Czym jest dziennik w księgach rachunkowych?

Jednym z podstawowych elementów ksiąg rachunkowych jest dziennik. Zapisuje się w nim w kolejności chronologicznej wszystkie zdarzenia występujące w danym okresie sprawozdawczym. Każdy rekord musi być przygotowany tak, by pozwolić na łatwą identyfikację oraz umożliwić powiązanie zapisów z dowodami księgowymi.

Suma wszystkich zapisów w dzienniku musi się zgadzać z zapisami z kont syntetycznych. Stanowi to gwarancję, że kwota zdarzenia została wprowadzona prawidłowo do dziennika.

Czym są konta syntetyczne? Tym mianem określa się konta przynależne do księgi głównej oraz konta dla ksiąg pomocniczych (inaczej kont analitycznych), których używa się do rejestrowania zdarzeń gospodarczych. Wykorzystanie takich kont jest niezbędne, gdy stosuje się zasadę podwójnego zapisu w pełnej księgowości.

zakładanie spółek Lublin

Pełna księgowość Lublin – zestawienia obrotów i sald

Zasada podwójnego zapisu jest jedną z podstawowych zasad stosowanych w rachunkowości. Polega ona na tym, że wszelkie zapisy na kontach księgowych muszą być umieszczone po stronie debetowej (Dt) oraz kredytowej (Ct).

W pełnej księgowości zestawia się obroty i salda kont (syntetycznych i analitycznych). Takie działanie ma na celu sprawdzenie, czy zgadzają się sumy obrotów. Pozwala to łatwiej wyłapać ewentualne błędy.

 

Prowadzenie pełnej księgowości – zalety i wady

Choć pełna księgowość Lublin może się wydawać nieco problematyczna i skomplikowana, to niesie ze sobą sporo korzyści. Przede wszystkim dzięki takiemu modelowi prowadzenia rozliczeń w każdej chwili ma się całościowy ogląd sytuacji finansowej w firmie, co przekłada się na znacznie lepszą kontrolę przychodów i ewentualnych wydatków. Przydaje się to nie tylko do zachowania płynności finansowej, ale również w czasie wyceniania majątku lub planowania większych inwestycji.

Monitorowanie finansów firmy na bieżąco jest niezmiernie ważne. Szczególnie podczas optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wyszukiwania potencjalnych ścieżek rozwoju. Dzięki temu księgowość przekłada się na efektywniejsze prowadzenie biznesu.

Niestety, uzyskanie tak wysokiego stopnia kontroli nad finansami, wymaga sporych nakładów czasu oraz rozbudowania procedur rachunkowych. Dlatego najczęściej zleca się pełną księgowość doświadczonym biurom rachunkowym, co też przekłada się na dodatkowe koszty. Mimo wszystko jest to jednak wydatek, który się opłaca. Zyskuje się spokój i bezpieczeństwo firmowych pieniędzy oraz rzetelnie prowadzoną księgowość, która wpływa na poprawę ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa.