Budowanie firmy może dotyczyć prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub założenia spółki, jeśli posiada się partnera do biznesu. W tym drugim przypadku zazwyczaj trzeba liczyć się z nieco większą liczbą formalności niż przy składaniu jednego formularza CEIDG-1.

Szczególnie skomplikowane jest tworzenie spółek kapitałowych. Na czym ono polega i czy rzeczywiście takie rozwiązanie może być korzystne dla przedsiębiorców? Jak wygląda zakładanie spółek Lublin?

 

Czym są spółki kapitałowe?

Zanim przejdziemy do analizy spółek kapitałowych, sposobów ich zakładania oraz specyfiki takich rozwiązań, warto przybliżyć nieco podstawowych informacji, czym takie podmioty są.

Spółki kapitałowe to jeden z rodzajów spółek handlowych, które dzielą się właśnie na spółki kapitałowe oraz spółki osobowe. Do tej pierwszej kategorii zaliczają się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. W drugiej można wymienić: spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Co ciekawe w świetle polskich przepisów oprócz spółek kapitałowych również podmioty komandytowe mają osobowość prawną.

W przypadku spółek kapitałowych zakładanie spółek jest ściśle związane z koniecznością wniesienia kapitału zakładowego, którego wysokość różni się w zależności od rodzaju wybranej formy działalności gospodarczej.

 

Zakładanie spółek Lublin – jak stworzyć spółkę kapitałową?

Formalności związane z zakładaniem spółki kapitałowej różnią się nieco dla obu rodzajów podmiotów. W przypadku spółki z o.o. na początku należy przygotować umowę spółki, którą podpisują wszyscy wspólnicy. Kapitał zakładowy spółki z o.o. nie może być niższy niż 5 000 zł.

Kolejnym krokiem jest rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na tym etapie uzyskuje się numer REGON, NIP i KRS spółki.

Później zakłada się rachunek bankowy oraz rejestruje spółkę w ZUS i Urzędzie Skarbowym. W spółkach z o.o. trzeba powołać zarząd i zgromadzenie wspólników. Nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej, chyba że kapitał osiągnie poziom 500 000 zł, a w spółce jest przynajmniej 25 wspólników. Oba organy należy powołać również, gdy spółka jest tworzona ze spółki Skarbu Państwa.

Spółka akcyjna to podmiot z osobowością prawną i wkładem zakładowym (minimum 100 000 zł). W odróżnieniu od spółki z o.o. wniesione fundusze są dzielone na akcje, które mogą być zbywane oraz emitowane na giełdach papierów wartościowych.

Do zawiązania spółki akcyjnej niezbędne jest stworzenie umowy założycielskiej (aktu założycielskiego) oraz wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego. Spółki akcyjne również muszą być zarejestrowane w KRS. Po dokonaniu wpisu, podmiot zyskuje osobowość prawną.

Zakładanie Spółek

 

Kiedy warto założyć spółkę kapitałową?

Spółki kapitałowe często kojarzą się z wieloma formalnościami oraz wysokimi kosztami już na samym początku (wkład zakładowy oraz koszty rejestracji firmy). Również później trzeba liczyć się z wysokimi wydatkami, na przykład na prowadzenie pełnej księgowości.

Z drugiej strony spółki kapitałowe dają większe bezpieczeństwo majątku własnego wspólników (spółki z.o.o) oraz akcjonariuszy. W ich przypadku zyskuje się też wysoką wiarygodność oraz łatwość weryfikacji potencjalnych kontrahentów. Pełna księgowość daje natomiast możliwość kontrolowania wszystkich wydatków firmowych w dowolnym momencie, co przekłada się na lepsze wykorzystanie budżetu i tworzenie ewentualnych inwestycji na przyszłość.

Jeśli zatem planuje się działania na dużą skalę oraz pragnie się zadbać o wysokie bezpieczeństwo finansowe osób uczestniczących w spółce, takie rozwiązania mogą się okazać niezmiernie praktyczne.

 

Zakładanie spółek Lublin – bezpieczny i solidny biznes

Skomplikowane procedury przy zakładaniu spółek kapitałowych oraz późniejsza obsługa nie muszą być aż tak problematyczne. W wielu przypadkach można bowiem zlecić założenie spółki zewnętrznym podmiotom, a późniejszą obsługę rachunkową przekazać doświadczonym biurom rachunkowym. Choć generuje to dodatkowe wydatki, warto potraktować je jako inwestycję w spokój i bezpieczeństwo prowadzonego biznesu, co przełoży się na rozwój oraz oczywiście większe zyski.