Z roku na rok w naszym kraju rośnie liczba jednoosobowych działalności gospodarczych. Polacy chętnie zakładają właśnie taką formę biznesu, gdyż nie jest specjalnie skomplikowana i kosztowna, a pozwala założyć własną firmę.

Zanim jednak przystąpi się do pierwszych transakcji, trzeba zadbać o dopełnienie wszelkich formalności, które niesie ze sobą zakładanie firm Lublin. O czym trzeba pamiętać, by zgodnie z przepisami prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą?

 

Zakładanie firm Lublin – dlaczego warto postawić na działalność jednoosobową?

W świetle ustawy Prawo Przedsiębiorców jako jednoosobową działalność gospodarczą rozumie się zorganizowaną działalność, którą wykonuje się we własnym imieniu, w sposób ciągły, w celach zarobkowych. Takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele zalet.

Podstawową korzyścią, wynikającą z założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, jest oczywiście uzyskanie swobody w prowadzeniu biznesu na własnych zasadach.

Dodatkowo, w odróżnieniu od pracy na etacie, osoba na działalności może obniżyć wysokość podatku dochodowego poprzez korzystanie z rozmaitych odliczeń, w tym choćby z odliczania naliczonego podatku VAT od należnego podatku. Równocześnie przy zakładaniu działalności można wybrać najlepszą w danym przypadku formę opodatkowania, co przekłada się na dalsze, realne oszczędności.

 

Kilka kroków do własnego biznesu – zakładanie firm Lublin

Zanim przystąpi się do wypełniania formularza rejestrującego nową firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, warto zastanowić się nad kilkoma kluczowymi kwestiami, które wpływają na komfort i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.

Najważniejszym krokiem jest wybór wspomnianej wcześniej formy opodatkowania firmy. Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, mogą skorzystać z:

  • opodatkowania na zasadach ogólnych (skala podatkowa),
  • podatku liniowego,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • karty podatkowej.

Skala podatkowa obejmuje dwie stawki podatku. Przy niskich dochodach przedsiębiorcy płacą stawkę 17% od dochodu, czyli różnicy przychodów i kosztów uzyskania przychodu. Jeśli natomiast dochody są wysokie (wynoszą powyżej 85 528 zł) wówczas trzeba się liczyć z podatkiem w wysokości 32%. Przy tej metodzie opodatkowania wymagane jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

Natomiast podatek liniowy jest stały i wynosi 19%. Na jego wysokość nie wpływają dochody przedsiębiorcy, stąd też ta forma opodatkowania cieszy się dużą popularnością.

W niektórych rodzajach działalności realne korzyści może przynieść korzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku, w zależności od branży, podatnik wybiera jedną z obowiązujących stawek. Przedsiębiorca musi prowadzić uproszczoną ewidencję oraz posiadać dowody zakupu oraz wykaz środków trwałych.

Ostatnim rozwiązaniem jest karta podatkowa, w której wysokość podatku nie ma związku z uzyskanymi przychodami. Stawka jest ustalana indywidualnie przez naczelnika urzędu skarbowego dla danego obszaru. Najczęściej z tego rozwiązania korzystają firmy z branży gastronomicznej, rozrywkowej lub świadczące usługi edukacyjne.

Zakładanie Spółek

Rejestrowanie podmiotu, czyli jak założyć własną firmę?

Obecnie zakładanie własnej działalności gospodarczej jest niezmiernie proste. Wystarczy wypełnić formularz CEIDG-1, który można znaleźć na stronach ministerialnych lub w e-PUAP. Dokument należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Można to zrobić osobiście, przesłać go listem poleconym lub elektronicznie.

Po zakończeniu rejestracji przedsiębiorca uzyskuje numer NIP (jeśli nie posiadał go wcześniej) oraz REGON, które będą służyć do celów podatkowych oraz identyfikacji podmiotu. Muszą się one znaleźć m.in. na pieczęci firmy.

Formularz CEIDG-1 jest w zasadzie jedynym dokumentem, który trzeba złożyć na początku prowadzenia firmy. Po zarejestrowaniu podmiotu dane są bowiem automatycznie przekazywane do urzędu skarbowego oraz do ZUS.

 

Dodatkowe wsparcie – zakładanie firm Lublin

Choć założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie przysparza wielu problemów, mimo wszystko warto na samym początku skonsultować się z odpowiednimi doradcami. Bywa to bardzo przydatne, zwłaszcza jeśli nie ma się jeszcze doświadczenia i odpowiedniej wiedzy. Wówczas wsparcie osoby obeznanej w kwestiach formy prawnej firmy oraz metod opodatkowania działalności gospodarczej może się okazać bardzo korzystne, by wybrać idealne rozwiązania, szyte na miarę danego biznesu.