Bez względu na to, jaki typ działalności gospodarczej się wybierze, trzeba znaleźć optymalny sposób rozliczania podatków. W naszym kraju obowiązuje kilka popularnych rozwiązań. Najczęściej można się spotkać z KPiR, czyli książką przychodów i rozchodów.

Co to takiego? Kiedy KPiR Lublin może się okazać najpraktyczniejszym rozwiązaniem?

 

KPiR Lublin – co to takiego?

Książka przychodów i rozchodów to jedna z najczęściej stosowanych metod prowadzenia ewidencji księgowej w firmie na potrzeby rozliczeń z urzędem skarbowym. Zapisuje się w niej wszystkie przychody i wydatki.

W porównaniu z pozostałymi rozwiązaniami KPiR jest uważana za jedno z najprostszych narzędzi księgowych. Stąd też bierze jej popularność.

Jak należy prowadzić księgę? Przedsiębiorcy lub ich biura księgowe są zobowiązane do prowadzenia rachunków rzetelnie. Dodatkowo należy dbać o to, by wszystkie zapisy były wykonane zgodnie z rozporządzeniem o księdze przychodów i rozchodów. Wpisy należy wprowadzać w języku polski oraz w polskiej walucie.

Jeśli podczas dokonywania wpisu dojdzie do błędu, wówczas należy dokonać korekty. Można ją zrobić na dwa sposoby. Jednym z nich jest skreślenie błędnego zapisu i wprowadzenie nowych danych. Oprócz tego można oddzielnie wpisać korektę błędów do księgi dowodów.

KPiR wciąż może być prowadzona w formie papierowej, choć większość osób decyduje się na tworzenie ksiąg elektronicznych. Dzięki temu automatyzuje się wiele czynności, co w ogólnym rozrachunku zmniejsza ryzyko popełnienia błędu oraz skraca czas potrzebny na dokonanie wpisu. Elektroniczna KPiR dodatkowo usprawnia tworzenie sprawozdań i innych dokumentów na potrzeby urzędu skarbowego lub innych instytucji.

 

KPiR Lublin – forma tradycyjna i elektroniczna

Forma tradycyjna księgi przychodów i rozchodów wymaga uwzględnienia aż 17 kolumn, zawierających szereg informacji na temat transakcji. Pojawiają się w nich choćby data przychodu lub wydatku, numer faktury, dane kontrahenta, wartość transakcji.

Księga elektroniczna jest zbliżona do rozwiązania tradycyjnego. Wymaga jednak spełnienia dwóch warunków. Przede wszystkim należy określić instrukcję programu, pozwalającego na prowadzenie KPiR. Dodatkowo takie oprogramowanie musi pozwalać na swobodne drukowanie i podgląd zapisanych danych.

Zakładanie Spółek

 

Jaki jest cel prowadzenia książki przychodów i rozchodów?

Księgę przychodów i rozchodów prowadzi się w codziennej działalności. Wprowadza się do niej rozmaite transakcje przeprowadzane każdego dnia.

Z jednej strony pojawiają się zatem przychody, z drugiej do KPiR trafią wszelkie wydatki związane z prowadzeniem działalności, koszty prac badawczo-rozwojowych oraz zakup towarów lub produktów wykorzystywanych w firmie.

 

Kto może się rozliczać przy pomocy KPiR Lublin?

Księga przychodów i rozchodów to rozwiązanie dostępne do rozliczenia firmy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub wybranych rodzajów spółek, w tym: spółek jawnych, cywilnych lub partnerskich.

Aby jednak móc rozliczać firmę przy pomocy KPiR, należy spełnić jeszcze jeden warunek. Roczny przychód netto nie może przekraczać kwoty  200 000 000 euro. Powyżej tej wartości przepisy zobowiązują przedsiębiorców do prowadzenia pełnej księgowości.

 

Założenie i prowadzenie książki przychodów i rozchodów

KPiR zakłada się na 1 stycznia albo na pierwszy dzień prowadzenia działalności gospodarczej. O rozpoczęciu prowadzenia księgi należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Obecnie najczęściej odbywa się to za pośrednictwem formularza CEIDG-1, w którym oznacza się stosowną informację, przekazywaną bezpośrednio do skarbówki, bez konieczności wypełniania dodatkowych wniosków.

Jak stosuje się KPiR w codziennej działalności? Jeśli przedsiębiorca prowadzi KPiR samodzielnie, dokonuje wpisów w stosownych rubrykach na zakończenie każdego dnia. W sytuacji, gdy księgowością zajmuje się zewnętrzne biuro rachunkowe, wprowadza ono wszystkie dane do 20. dnia każdego miesiąca w kolejności, w jakiej dochodziło do pojawienia się wpływów i wydatków.

 

KPiR Lublin – rozliczenia pod pełną kontrolą

Księga przychodów i rozchodów to jedna z najprostszych i najwygodniejszych form prowadzenia rozliczeń w biznesie. Chętnie korzystają z niej przedsiębiorcy, którzy prowadzą rozliczenia samodzielnie lub zlecają rachunkowość zewnętrznym firmom.

Rzetelnie prowadzona KPiR pozwala zachować przejrzystość w przychodach i wydatkach. Choć nie jest to zadanie bardzo skomplikowane, zwłaszcza w niewielkich firmach, mimo to wymaga sporo uwagi oraz czasu. Jeśli zatem nie ma się doświadczenia w rachunkowości, lepiej zostawić takie zadania specjalistom, by samemu zająć się rozwijaniem biznesu.